New Page 2

New Page 1
 
 
 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สติกเกอร์เนื้อกระดาษผิวเรียบ มีทั้งกระดาษขาวมัน กระดาษอาร์ต(Gross Art Paper) และกระดาษปอนด์ (Bond Paper) เหมาะสำหรับงานพิมพ์คุณภาพทั่วไป ให้สีพิมพ์ที่สวยงาม ทั้งงานพิมพ์ออฟเซ็ท และงานพิมพ์ซิลค์สกรีน
การนำไปใช้
สติ๊กเกอร์, ฉลากบรรจุภัณฑ์, บาร์โค๊ด  ฯลฯ
 
รหัส สี ประเภทสติกเกอร์

ชนิดแผ่น

53ซม x 70ซม

ชนิดแผ่น

70ซม x 106 ซม

ชนิดแผ่น A4

21ซม x 29.6ซม

ชนิดม้วน

70ซม x 200 ม.

#521

 

 กระดาษอาร์ตแก้วขาวเงา

 C0 M0 Y0 K0

__

#524

 

 กระดาษปอนด์ขาวด้าน

 C0 M0 Y0 K0

__

#401

 

 กระดาษปอนด์สีครีม

__ __ __

#401

 

 กระดาษปอนด์สีเหลือง

 

__ __ __

#402

 

 กระดาษปอนด์สีโอฬส

__ __ __

#403

 

 กระดาษปอนด์สีส้ม

__ __ __
#404

 

 กระดาษปอนด์สีส้มเข้ม
__ __ __
#405

 

 กระดาษปอนด์สีชมพู
__ __ __
#406

 

 กระดาษปอนด์สีเขียวอ่อน
__ __ __
#407

 

 กระดาษปอนด์สีเขียว
__ __ __
#408

 

 กระดาษปอนด์สีฟ้า
__ __ __
#409

 

 กระดาษปอนด์สีม่วง
__ __ __
#410

 

 กระดาษปอนด์สีชมพูอ่อน
__ __ __
**หมายเหตุ**  ฟรี! บริการตัดตามขนาดของลูกค้า