New Page 2

New Page 1
 
 
 
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
สติกเกอร์กันปลอม กันเปลี่ยน กันเปิด หรือกันขโมย ผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย  มีให้เลือกใช้หลายแบบตามความต้องการของลูกค้า
การนำไปใช้
สำหรับสินค้าที่มักถูกลอกเลียนแบบ หรือสินค้าที่ไม่ต้องการให้ถูกเปิดใช้ก่อนการขาย
 
รหัส สี ประเภทสติกเกอร์
[เทียบประมาณสี CMYK]

ชนิดแผ่น

15ซม x 15ซม

ชนิดแผ่น

53ซม x 70 ซม

ชนิดแผ่น

70ซม x 98ซม

ชนิดแผ่น

70ซม x 106 ม.

#900

 

 สติกเกอร์เปลือกไข่

 [แกะแล้วจะแตกเป็นชิ้นเล็กๆ]

__ __

#901

 

 สติกเกอร์สีเงินด้าน

[ลอกแล้วจะทิ้งคำว่า Void]

__ __ __

#902

 สติกเกอร์สีเงินเงา

 ลอกแล้วจะทิ้งคำว่า Void]

__ __ __

#903

 สติกเกอร์โฮโลแกรม

 

__ __ __